ŘÍJEN 2019 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ŘÍJEN 2019

ŠKOLNÍ DRUŽINA > KRONIKA ŠD 2019
Výlet na Emilovnu
Ve středu 2. října jsme se vypravili na výlet na Emilovnu. Měli jsme tam připravený pořad ve spolupráci s Lesy ČR. Při našem dojezdu už na nás čekal Toník, který nás provedl lesem a ukázal spoustu zajímavostí. První povídání proběhlo u krmelce, kde jsme se dozvěděli, čím zvěř přikrmovat a co je pro ni nebezpečné. Cestou jsme hledali „ztracená“ paroží, seznamovali se s faunou a flórou. Na závěr si pro nás Toník připravil ukázky zvuků obyvatelů lesa. Konec výletu narušil déšť, a tak nám nezbylo nic jiného, než výlet přerušit a vrátit se do družiny.
A ještě jedna zajímavost. Bylo tam tolik hub, že jsme jich v životě tolik pohromadě neviděli.
Bramborový den
Říjen je měsícem sklizně brambor. Bramborový den v naší družině probíhal tak, že jsme si napřed v tělocvičně s bramborami zasoutěžili a po té z nich vyráběli skřítky Bramboráčky.
 
Oficiální stránky ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky © 2017
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky