KRONIKA ŠD ŘÍJEN 2018 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

KRONIKA ŠD ŘÍJEN 2018

ŠKOLNÍ DRUŽINA > KRONIKA ŠD 2018
Jablíčkové odpoledne
Jablíček se letos urodilo hodně a zpestřila nám první říjnové odpoledne. Hráli jsme s nimi hry /s těmi plastovými/, seznamovali jsme se s jablíčkovými pověrami a s těmi opravdovými vařili kompot, na kterém jsme si společně pochutnali. Odpoledne nám zpříjemnila i ochutnávka domácího jablečného moštu, který nám donesla Anička.
Vojenský den
Ve středu 3. září jsme se stali na dvě hodiny vojáky a závodili v různých vojenských disciplínách. Někteří přišli i po vojensku oblečeni, jiní přinesli na ukázku pistolky, tank na ovládání, vojenskou baterku a dokonce vojenskou knížku. Původně jsme se chtěli věnovat této problematice pouhý den, ale hlavně kluci do družiny nosili vojenské rekvizity celý týden. A tak se „střílelo“, jezdilo a hrálo až do pátku.
Atletický čtyřboj – 2. část
Ve středu 10. října jsme se již podruhé v tomto školním roce sešli s kamarády z křivoklátské školní družiny. Tentokrát nás čekal závod ve vytrvalostním běhu a hod kriketovým míčkem. Zatímco vytrvalost ovládli křivoklátští sportovci, v hodu to vycházelo lépe naší družině. Společné sportovní odpoledne se nám líbilo, a tak jsme si slíbili, že se sejdeme v listopadu potřetí a uspořádáme fotbalový zápas.
Týden literatury
15. – 18. října jsme v družině měli projekt Týden literatury, ve kterém jsme si tak trochu pohráli s českým jazykem.
Pondělní pořad měl název Abeceda. Abecedu jsme skládali, vymýšleli slova nejdelší, nejkratší od různých písmen. Hledali jsme různá slovní spojení, vymýšleli slovní pyramidy.
V úterý jsme podnikli Výpravu za písmeny. Vydali jsme se po okolí školy a snažili se najít předměty od písmen abecedy. Skoro ode všech se nám to podařilo. Při zpáteční cestě se každý učil svoje jméno pozpátku. V podobném duchu pokračoval i středeční program s názvem Hrátky s češtinou. Projekt jsme ukončili ve čtvrtek. Nejdříve jsme opět hráli různé hry s písmenky a slovy, „lámali“ si jazýčky při vyslovování jazykolamů, abychom v samém závěru písmena začarovali. Každý dostal černě napsané tiskací písmeno a pomocí barevného fixu ho měl zakomponovat do obrázku. A tak se například z písmene X staly přesýpací hodiny, z O velikonoční vejce .... Fantazie nabrala konce. Co však právě skončilo, byl úspěšný projekt.
Lesní pedagogika
V pondělí 22. října jsme v družině přivítali návštěvu. Ze střediska Lesy ČR k nám přišel lesník Ondra, aby se s námi vypravil na podzimní vycházku do Stříbrného luhu. Vyprávěl nám o zvířatech, pozorovali jsme s ním stromy a jejich podzimní podobu, hráli jsme lesní hry. Moc se nám líbilo, jak nám předváděl různé zvuky lesní zvěři.
Česko slaví 100 let
a my jsme slavili s ním. Významné jubileum české státnosti jsme si připomenuli ve středu 24. října projektovým dnem. Na úvod jsme malovali vlajky, připomněli si význam znaku, presidentské zástavy a dalších státních symbolů. Z PET víček jsme sestavovali vlajky a po té následoval kviz o naší zemi napříč všem oblastem. Znalosti dětí byly uspokojivé a  všichni si odnesli drobnou odměnu.
Halloween
Poslední říjnový den jsme věnovali Halloweenu. Děti si přinesly kostýmy čarodějnic, strašidel, duchů, kouzelné hůlky a další čarodějné rekvizity. Nejprve jsme si povídali a četli, a pak už následoval Halloweenský kviz. Po jeho splnění jsme se vydali do tělocvičny, kde jsme létali na košťátkách, hráli s nimi hry a plnili úkoly nespokojené čarodějnice. Nechyběly k Halloweenu patřící sladkosti a drobné dárky, které maškary získávaly pomocí papírových dýní. Tu pravou jsme si v závěru vyřezali a stala se ozdobou u dveří školy.
 
Oficiální stránky ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky © 2017
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky