PRO ZÁJEMCE O ZŠ - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PRO ZÁJEMCE O ZŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
NABÍZÍME
 • individuální přístup k žákům
 • v každé třídě interaktivní tabuli
 • v každá třídě připojení k internetu, knižní a relaxační koutek
 • výuku angličtiny od 1.třídy
 • děti vedeme ke kritickému myšlení (Co je KRITICKÉ MYŠLENÍ?)
 • dbáme na příkladný rozvoj čtenářských dovedností
 • nápravu dyslektických vad
 • kroužky zdarma
 • nejméně dvakrát ročně návštěvu divadelního představení
 • dvě oddělení školní družiny s mnoha sportovními, kulturními a dalšími
  aktivitami

 • relaxační přestávky v tělocvičně nebo na školní zahradě
 • kvalitní školní stravování (škola se zapojila do projektu ZDRAVÁ STRAVA DO ŠKOL)
 • „Školní mléko“ + pitný režim zajištěn po celý den
 • "OVOCE DO ŠKOL"
 • TRADIČNÍ AKCE „NAVÍC“: Děti dětem, Pohádková škola, Zpívání na schodech,
  Vánoční jarmark, Odpolední večírek, Noc s Andersenem, Zahradní
  slavnost…
 
Oficiální stránky ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky © 2017
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky