ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky

ZŠ A MŠ V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY
Roztoky 230, 270 23 Roztoky, Tel.: 313 558 258, E-mail: zsroztoky@iol.cz
Přejít na obsah
 INFORMACE ZE ŠKOLY:  
_____________________________________________


ŽÁDÁME RODIČE NEPŘIJATÝCH DĚTÍ, ABY SI VYZVEDLI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEBO V MATEŘSKÉ ŠKOLE (DOMLUVIT SE LZE NA 313 558 258)

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Osvobození od nebo snížení úplaty,,

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nově s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

ŠKOLNÍ DRUŽINY
Nově s účinností k 1.1.2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty nebo snížení úplaty za školní družinu nebo školní klub o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školského zařízení, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

Dokládání nároku na osvobození od úplaty – přídavek na dítě
Žadatel obdrží oznámení o přiznání dávky a následně pak každé tři měsíce dokládá úřadu práce výši příjmů. Pokud příjmy odpovídají nároku na dávku, dávka pokračuje, úřad žádné další potvrzení nevydává. Z tohoto důvodu  rozhodne ředitelka školy o odpuštění úplaty na celý školní rok s upozorněním, že zákonný zástupce je povinen škole bezodkladně oznámit, pokud přestane přídavek pobírat.


VÍCE INFORMACÍ NAJDETE V BAKALÁŘÍCH - PLÁN AKCÍ -  KALENDÁŘ NEBO NÁSTĚNKA ŠKOLYDěti a zaměstnanci školy se letos opět zapojili do akce Ukliďme Česko.
Příroda se sama neuklidí! Škoda, že to hodně lidí neví.

ODPOLEDNÍ VEČÍREK
 
Ve čtvrtek 15.února se v Základní škole Roztoky konala tradiční akce Odpolední večírek. Rodiče a přátelé školy doprovodili děti převlečené do maškarních masek a podpořili je na stanovištích zábavných soutěží a aktivit. K tanci a poslechu účastníkům hrála hudba pana Matějoviče, která motivovala děti k tanci pod vedením paní učitelky Pokorné. Děti si užily zábavné odpoledne zakončené bohatou tombolou a spokojené a unavené po nabitém dni odcházely domů. Zaměstnanci Základní školy děkují všem návštěvníkům za účast a těší se na další společnou akci.
Návštěva Hvězdárny Ďáblice
 
Ve druhém lednovém týdnu roku 2024 se žáci Základní školy v Roztokách vydali do Hvězdárny Ďáblice v Praze, aby si rozšířili své znalosti v tématu sluneční soustavy. Kromě zajímavých výukových videí v promítacím sále, která oslovila mladší i starší účastníky, měly děti možnost prohlédnout si i přístrojové vybavení ve dvou samostatných kopulích. V den výletu byla obloha zcela jasná a v dalekohledu se třemi různými filtry bylo možné pozorovat Slunce, naši největší hvězdu, a z planet jasně patrnou Venuši. Astronomická expozice, promítání a neobyčejný zážitek z pozorování oblohy profesionálními dalekohledy přispěly k celkové spokojenosti dětí z pěkně stráveného dne.
ŠKOLNÍ ČERTOVÁNÍ
ŠKOLNÍ PROJEKTY
VÍCE INFORMACÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

(ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA - OMLOUVÁNÍ - ÚKOLY - AKCE TŘÍD - AKCE ŠKOLY - ZPRÁVY -  VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ)

-----
ŠKOLA JE ZAPOJENA:

OBĚDY DO ŠKOL

PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI


DIGITALIZACE ŠKOLY


VE ŠKOLE JE ZÁBAVA


DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ

OKÉNKO DO ŠKOLY
OSVĚDČENÍ
PŘÍNOS ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ


ŠKOLA JE ZAPOJENA
GALERIE FOTOGRAFIÍ ŠKOLY
NA FOTKÁCH JSOU POHLEDY DO RŮZNÝCH ČÁSTÍ ŠKOLY
Návrat na obsah