ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky

ZŠ A MŠ V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY
Roztoky 230, 270 23 Roztoky, Tel.: 313 558 258, E-mail: zsroztoky@iol.cz
Přejít na obsah
 INFORMACE ZE ŠKOLY:  
_____________________________________________
VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

OD 1. 9. 2024 PŘIJMEME VYCHOVATELKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY. ÚVAZEK ASI 0,5 . NUTNÉ ODPOVÍDAJÍCÍ VZDĚLÁNÍ.
KONTAKT: 313 558 258
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Osvobození od nebo snížení úplaty,,

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nově s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

ŠKOLNÍ DRUŽINY
Nově s účinností k 1.1.2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty nebo snížení úplaty za školní družinu nebo školní klub o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školského zařízení, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

Dokládání nároku na osvobození od úplaty – přídavek na dítě
Žadatel obdrží oznámení o přiznání dávky a následně pak každé tři měsíce dokládá úřadu práce výši příjmů. Pokud příjmy odpovídají nároku na dávku, dávka pokračuje, úřad žádné další potvrzení nevydává. Z tohoto důvodu  rozhodne ředitelka školy o odpuštění úplaty na celý školní rok s upozorněním, že zákonný zástupce je povinen škole bezodkladně oznámit, pokud přestane přídavek pobírat.


VÍCE INFORMACÍ NAJDETE V BAKALÁŘÍCH - PLÁN AKCÍ -  KALENDÁŘ NEBO NÁSTĚNKA ŠKOLYDěti a zaměstnanci školy se letos opět zapojili do akce Ukliďme Česko.
Příroda se sama neuklidí! Škoda, že to hodně lidí neví.

ODPOLEDNÍ VEČÍREK
 
Ve čtvrtek 15.února se v Základní škole Roztoky konala tradiční akce Odpolední večírek. Rodiče a přátelé školy doprovodili děti převlečené do maškarních masek a podpořili je na stanovištích zábavných soutěží a aktivit. K tanci a poslechu účastníkům hrála hudba pana Matějoviče, která motivovala děti k tanci pod vedením paní učitelky Pokorné. Děti si užily zábavné odpoledne zakončené bohatou tombolou a spokojené a unavené po nabitém dni odcházely domů. Zaměstnanci Základní školy děkují všem návštěvníkům za účast a těší se na další společnou akci.
Návštěva Hvězdárny Ďáblice
 
Ve druhém lednovém týdnu roku 2024 se žáci Základní školy v Roztokách vydali do Hvězdárny Ďáblice v Praze, aby si rozšířili své znalosti v tématu sluneční soustavy. Kromě zajímavých výukových videí v promítacím sále, která oslovila mladší i starší účastníky, měly děti možnost prohlédnout si i přístrojové vybavení ve dvou samostatných kopulích. V den výletu byla obloha zcela jasná a v dalekohledu se třemi různými filtry bylo možné pozorovat Slunce, naši největší hvězdu, a z planet jasně patrnou Venuši. Astronomická expozice, promítání a neobyčejný zážitek z pozorování oblohy profesionálními dalekohledy přispěly k celkové spokojenosti dětí z pěkně stráveného dne.
ŠKOLNÍ ČERTOVÁNÍ
ŠKOLNÍ PROJEKTY
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

(ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA - OMLOUVÁNÍ - ÚKOLY - AKCE TŘÍD - AKCE ŠKOLY - ZPRÁVY -  VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ)

-----


ŠKOLA JE ZAPOJENADIGITALIZUJEME ŠKOLUOKÉNKO DO ŠKOLY
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

OSVĚDČENÍ
PŘÍNOS ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ


ŠKOLA JE ZAPOJENA
GALERIE FOTOGRAFIÍ ŠKOLY
NA FOTKÁCH JSOU POHLEDY DO RŮZNÝCH ČÁSTÍ ŠKOLY
Návrat na obsah