INFO PRO ZÁJEMCE O ZŠ - ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky

ZŠ A MŠ V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY
Roztoky 230, 270 23 Roztoky, Tel.: 313 558 258, E-mail: zsroztoky@iol.cz
Přejít na obsah
INFORMACE PRO ZÁJEMCE O NAŠI ŠKOLU - NABÍDKA ŠKOLY
diferencované vyučování
 • každý žák je pro nás důležitý
 • snažíme se vytvářet vhodné podmínky pro všechny žáky, protože žáci nemají stejné tempo učení
 • výuka je tedy přiměřena schopnostem, zájmům i zvláštnostem žáků
 • každý žák se může aktivně zapojovat do výuky a procesu vlastního učení

kvalitní vybavení školy
 • v každé učebně interaktivní tabule, možnost připojení k internetu,
 • knižní a relaxační koutek
 • kvalitní učební pomůcky, nástěnné výukové tabule ...

školní vzdělávací program
 • výuka angličtiny od 1. třídy
 • výuka informatiky od 3. třídy (Informatika s Emilem a Robotika s Emou)
 • při vyučování používáme mimo jiné i metody kritického myšlení
 • dbáme na příkladný rozvoj čtenářských dovedností
 • kulturní rozvoj žáků - návštěvy koncertů, divadelních představení ...
 • pedagogická intervence - pomoc s přípravou do školy, učením...

školní družina
 • pestrý program
 • sportovní a kulturní aktivity
 • výlety

další nabídka školy
 • zájmové kroužky při škole  - zdarma
 • relaxační přestávky v tělocvičně nebo na školní zahradě
 • „Školní mléko“ + pitný režim zajištěn po celý den
 • "Ovoce do škol"
 • kvalitní školní stravování (škola se zapojila do projektu Zdravá strava do škol)

TRADIČNÍ AKCE „NAVÍC“: Děti dětem, Pohádková škola, Zpívání na schodech, Vánoční jarmark, Odpolední večírek, Noc s Andersenem, Zahradní slavnost…
Návrat na obsah