PRO ZÁJEMCE O MŠ - ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky

ZŠ A MŠ V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY
Roztoky 230, 270 23 Roztoky, Tel.: 313 558 258, E-mail: zsroztoky@iol.cz
Přejít na obsah
ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE - ARCHIV ŠKOLY
NABÍDKA ČINNOSTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ekologické aktivity
Snažíme se budovat u dětí kladný vztah a lásku k přírodě. Učíme děti poznávat přírodu a život v ní, chránit ji jako nepostradatelnou součást životního prostředí člověka. Spolupracujeme s Informačním střediskem Lesů ČR na Křivoklátě.

Tvořivé dílny - výtvarné a pracovní činnosti

Obsahem jsou pracovní a výtvarné činnosti, které vedeme v  tvořivé a radostné atmosféře. Podněcujeme děti k rozvoji tvořivosti, tříbení vkusu, estetického vnímání a vyjadřování. Při nejrůznějším vyrábění dochází u dětí také k rozvoji jemné motoriky.

Lidové tradice a zvyky
Zaměřujeme se na přirozený způsob života na vesnici s lidovými tradicemi a zvyky jako je například „Vynášení Morany“, „Masopust“ nebo „Tříkrálové koledování“.
Tělovýchovné aktivity – turistika, cvičení v tělocvičně ZŠ, příprava dětí na atletickou olympiádu MŠ
Cvičení v tělocvičně ZŠ s rozšířenou nabídkou tělovýchovných aktivit zařazujeme převážně v zimních měsících. Cvičení se zúčastňují děti z modré třídy a pohybově zdatné děti ze žluté třídy. Také s dětmi  procvičujeme atletické disciplíny (skok, běh a hod), k čemuž využíváme běžeckou dráhu a doskočiště u ZŠ. Při příznivém počasí provozujeme turistiku nebo se věnujeme zimním radovánkám. Turistické pěší výlety do okolí zařazujeme podle přízně počasí. Výlety bývají polodenní a zaměřují se na poznávání okolí a ekologické aktivity.

Rozšířená příprava do školy – grafomotorika, logopedie
Každodenně v průběhu dne jsou zařazovány aktivity související  s procvičováním a uvolňováním ruky na psaní (grafomotorika) a aktivity související s podporou správné výslovnosti dětí (logopedie). Jedno odpoledne u předškoláků je cíleně motivováno těmito činnostmi.

Spolupráce s rodiči
Aktivně spolupracujeme s rodiči. Pořádáme společná odpoledne (tvořivá, kulturní i jiná). Usilujeme o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodinou.

Spolupráce se ZŠ
Spolupracujeme se základní školou tak, aby docházelo k plynulému přechodu dětí do ZŠ (návštěva první třídy, školního jarmarku, prohlídka ZŠ, společná hravá odpoledne se školní družinou, využívání tělocvičny i atletického zázemí, společné akce…)
Návrat na obsah