ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ - ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky

ZŠ A MŠ V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY
Roztoky 230, 270 23 Roztoky, Tel.: 313 558 258, E-mail: zsroztoky@iol.cz
Přejít na obsah
ŠKOLA JE ZAPOJENA DO TĚCHTO PROJEKTŮ
MULTIFUNKČNÍ KNIHOVNA
 
Výsledek projektu „ Vybudování multifunkční knihovny“
Realizací projektu byla v základní škole vybudována multifunkční knihovna.
 
Škola získala od zřizovatele nové prostory v přístavbě školy. Naším záměrem bylo zde vybudovat multifunkční školní knihovnu (prostor, který bude využíván při vyučování, čtenářských dílnách, v rámci školní družiny, školních kroužků, ...). Prostor byl zrekonstruován a bylo zapotřebí ho vybavit nábytkem a doplňky. Protože děti tráví většinu vyučovacích hodin v lavicích, rozhodli jsme se, že činnosti, které budou děti dělat v multifunkční knihovně budou hlavně relaxační. Proto bylo třeba do místnosti pořídit kvalitní koberec pro pokrytí celé místnosti. Místo sezení na židlích jsme zvolili sedací polštáře. Knihovny různých rozměrů slouží k ukládání knih, časopisů a dalších materiálů a pomůcek, které jsou využívány při rozmanitých činnostech v multifunkční knihovně. Stoly slouží k možnosti zápisu informací, úkolů, ... Na přípravu materiálů, pomůcek, knih jsme zvolili pojízdné stolky, které usnadní jejich přesun. Magnetické nástěnky jsou využívány mimo jiné na zveřejňování informací a k prezentaci prací.
Návrat na obsah